סימולטור מס הכנסה להמלצות ועדת טרכטנברגסימולטור מס הכנסה זה מחשב את התוספת העתידית למשכורת, החל משנת 2012, כתוצאה מרפורמות המיסוי לשנת 2012 של ועדת טרכטנברג וועדת הכספים של הכנסת.
הסימולטור מעודכן לפי ההמלצות שעברו את אישור הכנסת ביום שני ה-4 בדצמבר ומשמש כהערכה בלבד. המספרים המדויקים יכולים להשתנות כתוצאה מעדכוני חקיקה או גורמים אחרים.


*

במידה והינכם הורים לילדים שמלאו להם 5 שנים או פחות מלאו גם את השדות הבאים:

אבא אמא


 


אתר SuperTax משמש כ מחשבון מס הכנסה עבור החזרי מס לשכירים וממלא אוטומטית את טופסי מס הכנסה השונים.
חזור