מיסוי בישראל

מיסוי בישראל

הכנסות מועדפות:

הכנסות המועדפות הנגזרות ממפעלים תעשייתיים וטכנולוגיים מועדפים, חייבות במס מופחת של 6% באזור הפיתוח A ו- 12% ​​במקומות אחרים בישראל, ללא הגבלת זמן.

דיבידנדים חייבים במס בשיעור של 15%.

מע״מ:

שיעור המע”מ הינו 17%. פטור לעוסק אשר מחזורו מתחת ל- 98,707 ש”ח לשנת 2017.

 

דמי שכירות ונדל״ן:

מקרקעין דמי שכירות ביתיים של עד 5,010 ש”ח לחודש בשנת 2017 פטורים ליחידים שאינם מתחום הנדל”ן. לאחר מכן, קיימות מספר אפשרויות ומגבלות.

מחירי הנדל”ן – מס רכישה נעים כיום עד 8% לנכס בסכום של עד 4,967,445 ש״ח ו10% מעבר לכך.

מכירות הבתים הביתיים השני והשלישי שבוצעו עד 5 במאי 2013 פטורות ממס ערך הקרקע, אם מחיר המכירה הוא עד 2.2 מיליון ש”ח כל אחת.

 

מס הכנסה יגיעה אישית:

שיעורי מס הכנסה אישיים ושיעורי מס הכנסה חודשיים שוטפים לתעסוקה ולהכנסה עצמאית הם כדלקמן: 10% על הכנסה של עד 6,220 ₪ 14% על הכנסה של 6,221 ₪ – 8,920 ₪ 21% על הכנסה של 8,921- 14,320 ₪ • 31% על הכנסה של 14,321 ₪ –  19,900 ₪ 35% על הכנסה של 19,901 ₪ – 41,410 ₪ 48% על הכנסה של 41,411 ₪ – 53,333 ₪ 50% על הכנסה מעל 53,334 ₪.

במקרה של הכנסה (פסיבית) אחרת, כגון הכנסה משכירות של אנשים מתחת לגיל 60, שיעורי המס מתחת ל -31% בדרך כלל אינם רלוונטיים.

זיכויי מס אישיים לתושבי ישראל-  זכאים לקבל זיכויי מס אישיים, הנקראים נקודות זכות. נקודות אלו מנוכות מחבות המס (לא מהכנסות) ודינם כדין החזר מס.

כל נקודת זיכוי עומדת כיום על 215 שקל לחודש.

בדרך כלל מקבל גבר 2.25 נקודות זכות (המקטינה את המס ב -484 שקל לחודש), ואישה מקבלת 2.75 נקודות זכות (מה שמקטין מס ב -591 שקל). אם שני בני הזוג יעבדו ויבחרו לחישובי מס נפרדים, תקבל האישה נקודת זיכוי נוספת עבור כל ילד מתחת לגיל 18 וחצי נקודת זיכוי לילד שנולד או מגיע ל -18 בשנת המס. הבעל מקבל נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים עד גיל ארבע.

 

עולים חדשים ותושבים חוזרים:

עולים חדשים ותושבים חוזרים (אשר התגוררו בחו”ל בין 5 ל -10 שנים) נהנים בדרך כלל מפטור ממס של 10 שנים על הכנסות שנוצרו בישראל ורווחי הון. הם נהנים גם מפטור של 5 עד 10 שנים לגבי ריבית על הפיקדונות לזמן קצוב של מטבע חוץ של שלושה חודשים ומעלה בבנק ישראלי.

בהכנסות ממקור ישראלי, עולים חדשים מקבלים תוספת של 3 נקודות זכות ב -18 החודשים הראשונים לאחר עלייתם, שתי נקודות זיכוי נוספות ב -12 החודשים הקרובים ועוד נקודת זיכוי נוספת ב -12 החודשים הקרובים.

“תושבים חוזרים” מסוימים מקבלים גם את נקודות הזכות הנוספות הללו אם הם גרו בעבר 6 שנים ברציפות וחזרו לישראל בין ה -16 במאי 2010 ל -30 בספטמבר 2012.

תרומות:

לתרומות צדקה יש זיכוי מס של 35% על תרומות לארגוני צדקה ישראליים המאושרים על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

זה חל על תרומות של לפחות 180 שקלים אבל לא יותר מ 9,130,000 ₪ ולא יותר מ 30% מההכנסה החייבת.

רכב עובד:

רכב לעובדים מן המניין חייב במס (שובי שמש). עבור מכוניות שנרכשו בשנת 2010 ואילך, הטבות המס מבוסס על המחיר כמו חדש עבור כל דגם. ניתן לחפש את זה ב www.shaam.gov.il / mm-usecar ( צריך את קוד המוצר ואת קוד המודל על רישיון הרכב).