סיכום שנת מס 2016- מידיעון בנושא המסים בישראל.

סיכום שנת מס 2016- מידיעון בנושא המסים בישראל.

מערכת המס בישראל:

 

חוקי המס של ישראל השתנו משמעותית מ -1.1.2003.

על פי הרפורמה במס הישראלי כעט מוטל על בסיס פרסונלי, במקום על בסיס טריטוריאלי כפי שהיה מקודם, כעת משלמים ישראלים מס על כל המקורות ההכנסה, בארץ ובחו”ל.

 

בשנת 2016 שיעור מס החברות בישראל עמד על 25%.

שיעורי מס הכנסה פרסונליים בשנת 2016 היו 10% -50%.

עודכנו שיעורי מס מופחתים על הכנסה פסיבית, כגון:  שכר הדירה והריבית.

 

מיסוי הכנסה מיגיעה אישית (מס הכנסה אישי):

 

מס הכנסה אישי (הן לעצמאים והן לשכירים) הוא מס פרוגרסיבי המתחיל ב -10% ועולה עד למקסימום של 50%.

נקודות הזיכוי ניתנות כנגד המס הצפוי והן מקטינות את המס לתשלום (נקודת הזיכוי שווה כ 2592 ש״ח לשנה).

נקודות הזיכוי העיקריות ניתנות באופן הבאה:

 

תושב ישראל 2.25 גבר / 2.75 אישה

ילד מתחת לגיל 18 (קצבה ​​לאם) 1 נק’ נוספות

 

לתוספות / פטורים נוספים ראה נספח נקודות זיכוי – משנת 2017.

 

מס הכנסה שנתי ליחיד (2016)

 

מס הכנסה (טבלאות שכר)

10% 1-62,640

14% 62,641-107,040

21% 107,041-166,320

31% 166,321-237,600

34% 237,601-496,920

48% 496,921-803,520

50% 803,521 ומעלה

 

הערה: שיעורי המס השנתיים להכנסה פסיבית, למשל השכרה עסקית, הם:

מס הכנסה :

31% 1-237,600

34% 237,601-496,920

48% 496,921-803,520

50% 803,521 ומעלה

 

עיתוי תשלום מס

מס מעובד מנוכה במקור על ידי מעסיקו.

המעביד מעביר את המס למס הכנסה ביום ה -15 לחודש העוקב..

מעסיקים שיש להם מספר רב של עובדים מדווחים לרשויות המס פעם בחודש, בעוד שמעסיקים עם מספר קטן יותר של עובדים שולחים את הדיווח לרשויות אחת לחודשיים (כך למשל, מעסיק קטן יגיש דיווח דו-חודשי לינואר ופברואר ב- 15 למרץ).

עצמאים וחברות מוגבלות, משלמים מקדמה למס הכנסה ביום ה -15 בחודש. גם כאן, עסקים שמדווחים אחת לחודשיים ב -15 בחודש שלאחר מכן נבדלים מעסקים גדולים יותר אשר מחויבים לדיווח אחת לחודש.

עיקר ההתקדמות של העצמאים / החברות נקבעת על ידי רשויות המס על פי נתוני הרווחים השנתיים שהעסק הגיש בשנה הקודמת. המקדמות לעסקים חדשים נקבעת על ידי רשויות המס בהתאם לשיעור המקובל לענף אליו שייך העסק.

שיטת התשלום מראש של מסים מבוססת בדרך כלל על אחוז מסך ההכנסות של העסק, ללא קשר להוצאות בפועל שהיו במהלך החודש.

 

מס חברות בישראל

מס חברות, כולל מס הכנסה ומס חברות אשר נקבע בשיעור של 25% בשנת 2016.

שיעור זה מתייחס לרווחים הבלתי מחולקים של התאגיד.

במקרים מסוימים ישולם שיעור מס מופחת או שיוענק פטור, בעיקר לחברות תעשייתיות מסוימות המוגדרות כמפעלים מאושרים, כפי שיפורט להלן.

 

תשלומי – ביטוח לאומי

תשלומי הביטוח הלאומי כפופים לתקרה חודשית של –  43,240 (2016)

השיעורים המובילים הם:

מעסיק – 7.5%

עובד -12.0%

עובדים עצמאיים ישלמו 9.82% עבור הכנסה חודשית של עד 5,678 , 16.23% על עודף עד 43,240 מעל סכום זה ישנו פטור.

 

ניכוי מס במקור

שיעורי ניכוי המס לתשלומים לתושבי חוץ הם:

דיבידנד – 25% / 30%

תמלוגים – 25%

ריבית – 15% / 20% / 25%

 

לעזרה נוספת ומענה נשמח לעזור לכם ללא שום עלות באימייל