calculator-1680905_640

סוגי החזרי המס בהם אנחנו עוסקים

החזרי המס כוללים נושאים שונים ומגוונים, מצב משפחתי, ילדים חדשים, נכויות ולקוויות למידה, ביטוח, פנסיה, משכנתא, ביטוח חיים, שוק ההון, נכסי נדל״ן, תמלוגים מחו״ל, עולים חדשים, תושבים חוזרים, ישובים מזכים, תשלום מזונות, סיום תואר אקדמי ועוד.

אנו מומחים בכלל הנושאים הקימים בפקודת מס הכנסה,