Author: superadmin

שאלתם את עצמכם האם זה אפשרי עבורכם לקנות ולא לשלם מס רכישה?  בזמן שאתם מבקרים בחו״ל ניתן לקבל החזר מע"מ על רכישות של מוצרים שנעשו ו / או הוצאות עסקיות שהצטברו בעת ביקור באירופה. מס ערך מוסף (מס ערך מוסף) הוא מס מכירה של קרוב ל-...

הכנסות מועדפות: הכנסות המועדפות הנגזרות ממפעלים תעשייתיים וטכנולוגיים מועדפים, חייבות במס מופחת של 6% באזור הפיתוח A ו- 12% ​​במקומות אחרים בישראל, ללא הגבלת זמן. דיבידנדים חייבים במס בשיעור של 15%. מע״מ: שיעור המע"מ הינו 17%. פטור לעוסק אשר מחזורו מתחת ל- 98,707 ש"ח לשנת 2017.   דמי שכירות ונדל״ן: מקרקעין דמי...

מערכת המס בישראל:   חוקי המס של ישראל השתנו משמעותית מ -1.1.2003. על פי הרפורמה במס הישראלי כעט מוטל על בסיס פרסונלי, במקום על בסיס טריטוריאלי כפי שהיה מקודם, כעת משלמים ישראלים מס על כל המקורות ההכנסה, בארץ ובחו"ל.   בשנת 2016 שיעור מס החברות בישראל עמד על 25%. שיעורי מס...

שאלות כלליות על החזרי מס לשכירים מהו החזר מס? מי ששילם במהלך השנה מס הכנסה, או שהמעביד ניכה לו מס מהמשכורת, ובסוף השנה מתברר כי הוא שילם מעבר למה שהיה צריך , זכאי להחזר כספי ממס הכנסה. מי שאינו חייב בהגשת דו"ח יכול להגיש בקשה להחזר מס. בקשה...

הטבות במס הכנסה לתושבי עוטף עזה אם מקום מגוריך הקבוע הוא באחד מיישובי קו עימות דרומי המכונה גם "עוטף עזה" (הרשימה מפורטת בהמשך) הינך זכאי להנחה במס הכנסה בשיעור של 20%-25% החייבת מיגיעה אישית עד לתקרה מסוימת כמפורט להלן: בשנת 2008 הנחה בשיעור של 25% עד לתקרה...

מהו מס הכנסה שלילי? מס הכנסה שלילי הינו הטבה לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה אשר מטרתו להגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצם פערים חברתיים. משמעותו של מס הכנסה שלילי היא להגדיל את שכרם של שכירים מתחת לקו העוני, ולספק תמריץ לתעסוקה בקרב אוכלוסיות שלא עובדות. בשורה...

ההשפעה של מס רווח הון על שכירים מהו בכלל מס רווח הון? משנת 2003 קיים מס על רווח הון. זה כולל את כל הרווחים על מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ופקדונות. המס הינו עבור רוב המשקיעים בגובה 15%-20% בהתאם לגובה ההשקעה. על פי החוק ניתן לקזז הפסדים...

ההבדל בין תיאום מס והחזר מס לרוב קיים בילבול בין שני המושגים הללו: תיאום מס והחזר מס. בשני המקרים מדובר על פרוצדורה הגורמת לשכירים לשלם פחות מס הכנסה או ליתר דיוק לשלם מס הכנסה בגובה הנכון ולא יותר מכך. ההבדל העיקרי בין שני המושגים הוא עיתוי הבקשה. תיאום מס...

החזרי מס בשוק ההון בכירים רבים זכאים להחזרי מס כתוצאה מהשקעותיהם ואינם מודעים לכך. בשנת 2003 הוחלה רפורמת מס חדשה בישראל במסגרתה מחויבים המשקיעים בשוק ההון בניכוי מס במקור על השקעותיהם. על פי החוק ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווחים או תקבולים מניירות ערך (ריבית ודיבידנד). ניכוי...

מס העשירים (נקרא גם מס יסף) החל מתחילת שנת 2013 חל מס בגובה של 2% על מי שמרוויח מעל 811,560 ש"ח בשנת המס (800,000 ש"ח במונחי 2012). לפי התקנות המקוריות, המיסוי אמור היה להילקח עם הגשת הדוח השנתי בו יתברר כי הנישום עבר את הסכום הנ"ל. שר...